Sikkerhetssituasjonen i Øst-Timor

Sist oppdatert: 03.05.2013 //

Øst-Timor er et land med en lang og tragisk historie med konflikt og krig. Befolkningen er preget av dette. Siden Indonesia trakk seg ut av landet i 1999, har det stort sett kontinuerlig vært en større kontingent med FN politistyrker samt en kontingent soldater fra Australia og New Zealand. Det brøt ut omfattende interne konflikter i 2006. Dette førte til et stort flykningproblem. Flykningleire og overgangsleire er i hovedsak avviklet høsten 2009. Det har vært en sikkerhetsmessig positiv utvikling siden uroen i 2006. Et unntak oppstod med drapsforsøket på Ramos-Horta i 2008, som førte til unntakstilstand en periode. Situasjonen er i dag tilsynelatende rolig og stabil. Nye episoder med lokal uro kan ikke utelukkes, men så langt har politiet, både nasjonale og internasjonale, med sitt meget synlige nærvær klart å holde kontroll. Gatebildet i Dili gir i dag inntrykk av en normal situasjon. Dog advarer lokalt politi mot tyveri, og spesielt veskenapping. En bør unngå å blande seg inn i større forsamlinger av folk, da det kan utvikle seg voldeligheter. Det har også vært noen tilfeller av konflikt mellom internasjonale styrker og lokalt politi, da gjerne i tilknytning til steder der vestlige samles på kveldstid. En bør trekke seg unna i slike tilfeller. Det er også rapportert om en økt kriminell aktivitet i grenseområdet mot Indonesia (Vest-Timor).


Etter at PNTL gradvis overtok politimyndigheten i landet har ikke vært noen signifikant endring i kriminalstatistikken. FN hevder at sikkerheten i landet i dag er bedre enn noen gang siden 2006. Det bør imidlertid utvises spesiell varsomhet med å ferdes ute etter mørkets frembrudd, og kvinner som beveger seg i områder med lite folk bør være spesielt aktsomme, også på dagtid.


Den største fare for liv og helse er knyttet til trafikken. Det anbefales å unngå reiser rundt om i landet på kvelds- og nattetider, da det er dårlige veier og begrensede overnattingsmuligheter i distriktene. Myndighetene i Dili rapporterer at de alvorligste skadeårsakene nå er trafikken, samt at det ofte oppstår alvorlige hodeskader fra fallende kokosnøtter. Det er relativt svak mobiltelefondekning utenfor selve hovedstaden og distriktshovedstedene. Det er derfor tilrådelig å ta med satelittelefon på reiser utenfor hovedstaden. En bør bruke lokal sjåfør og helst ha 4-hjulsdrift på grunn av den dårlige veistandarden. I fjellene og inne i landet kan veiene ofte være sperret av trær, spesielt i regntiden, og det kan derfor vært lurt å ha motorsag og vinsj i bilen når en ferdes i slike krevende områder.


Norske borgere som planlegger reise til Øst-Timor, eller befinner seg der, anmodes om å ta kontakt med norske ambassade i Jakarta for oppdatert informasjon om situasjonen. En kan også innhente opplysninger om sikkerhet (og få hjelp) fra UNPOL’s informasjonssentral for sikkerhet 24 timer i døgnet på telefonnummer 112 eller (670) 723 0479. En kan også få opplysninger gjennom ”Security Information Co-ordination Centre” til FN (UNMIT; United Nations Integrated Mission in Timor Leste) 24 timer i døgnet på telefon (670) 331 2210, linje 5454 eller (670) 723 0635.


Vedrørende flysikkerhet henvises til: http://www.icao.int/


Bookmark and Share