Sikkerhetssituasjonen i Indonesia

Sist oppdatert: 02.04.2014 // Indonesia har de senere år vært utsatt for ulike terroraksjoner, hovedsakelig rettet mot politiet og andre representanter for landets myndigheter. Bombeangrep, herunder selvmordsbomber, forekommer og angrep mot vestlige interesser kan ikke utelukkes. Norske borgere bør derfor vise ekstra varsomhet på offentlige steder der mange vestlige samles, som restauranter og andre utesteder, større kjøpesentra, turistattraksjoner og lignende. I hovedsak anses det likevel som trygt å ferdes i landet.

I 2014 vil det avholdes parlamentsvalg (9. april) og presidentvalg (første runde 9. juli). Valget forventes å gå fredelig for seg, men voldelige episoder, inklusive skyting med dødelig utfall, mellom ulike politiske grupperinger har forekommet i Aceh. Også i de to Papua-provinsene anbefales ekstra årvåkenhet og forsiktighet.

Norske borgere bosatt i Indonesia eller som oppholder seg i landet over lengre tid oppfordres til å registrere seg elektronisk via web-linken; www.reiseregistrering.no (oppfordringen om å registrere seg gjelder også dersom du har endret din kontaktinformasjon eller har flyttet fra landet).
Indonesiske myndigheter har som en følge av vedvarende fare for terroraksjoner fortsatt en betydelig og synlig sikkerhetsberedskap på offentlige steder, spesielt ved turiststeder i Jakarta og på Bali, men også andre områder av landet hvor mange utlendinger ferdes. Reisende bør følge de anvisninger som gis av indonesiske myndigheter, og generelt utvise forsiktighet og være aktsomme.

Kriminaliteten er på landsbasis fortsatt relativt lav, men vanlig forsiktighet bør utvises. En er kjent med at det forekommer «spiking» av drinker på enkelte nattklubber hvorpå ofrene utsettes for ran eller seksuelle overgrep. Spesielt området Kuta på Bali og Gili-øyene på Lombok, hvor mange turister og studenter ferdes, synes å være utsatt. En må derfor utvise særlig aktsomhet dersom man går ut alene. Tapping av kredittkort er blitt et økende problem. Trafikken, spesielt i Jakarta og andre storbyer, er krevende, og mange utlendinger velger således å hyre egen sjåfør. Dersom man allikevel velger å kjøre selv må man ha internasjonalt førerkort. Det er stort sett trygt å ta drosje hvis man benytter de store og anerkjente drosjeselskapene.

Det er et relativt bra utbygd kommunikasjonsnettverk i Indonesia med hyppige fly- og togavganger. Det har imidlertid vært flere alvorlige ulykker med tog, ferge og fly, noe som ofte skyldes gammelt utstyr, dårlig vedlikehold og mangelfulle sikkerhetsrutiner.

Indonesia er et langstrakt arkipelago, og sikkerhetssituasjonen varierer fra sted til sted. De senere år har det i perioder vært uroligheter flere steder i landet, herunder på Molukkene, Aceh og Sulawesi. På Papua er det en aktiv separatistbevegelse, og et stort antall sikkerhetsstyrker er utplassert. Reisetillatelse fra politiet er nødvendig for reiser til Papua (forut for ankomst). Sikkerhetssituasjonen på Papua er relativt labil, og det har bl.a. vært flere tilfeller hvor utlendinger har blitt kidnappet, samt skyteepisoder i nærheten av Freeport-gruven ved Timika.

Reisende til Indonesia bør være oppmerksomme på at det har vært flere tilfeller av dødsfall som følge av inntak av lokalprodusert alkohol og metanolforgiftning. De fleste tilfellene har vært registrert på Java, Bali og Lombok. Lokalt produsert risvin – «arak» – inneholder ofte skadelige mengder metanol, og dette kan også være tilfelle for drinker og cocktails som tilbys på lokale barer og serveringssteder. Besøkende til Indonesia bør derfor være forsiktige ved innkjøp og konsum av alkohol, og spesielt lokalprodusert «arak».


Bookmark and Share