Sikkerhetssituasjonen i Indonesia

Sist oppdatert: 18.06.2015 // Indonesia har de senere år vært utsatt for ulike terroraksjoner, hovedsakelig rettet mot politiet og andre representanter for landets myndigheter. Bombeangrep, herunder selvmordsbomber, forekommer og angrep mot vestlige interesser kan ikke utelukkes. Norske borgere bør derfor vise ekstra varsomhet på offentlige steder der mange vestlige samles. Dette inkluderer restauranter og andre utesteder, større kjøpesentra, turistattraksjoner og lignende. I hovedsak anses det likevel som trygt å ferdes i landet.

Det minnes om at Indonesia fortsatt idømmer dødsstraff og gjennomfører henrettelser for flere typer forbrytelser, herunder narkotikaforbrytelser. Fjorten personer har blitt henrettet ved skyting i 2015, av disse var tolv ikke-indonesere.  Presidenten har varslet at Indonesia i økt grad vil gjennomføre henrettelser.

Ambassaden har registrert at det er fremsatt trusler mot internasjonale skoler i Asia fra miljøer som oppgis å være tilknyttet organisasjonen som kaller seg ISIS / ISIL. Mer spesifikt er truslene stilet mot lærere ved slike skoler. Truslene skal ha blitt gjengitt i enkelte moskeer i Syria, hvor det er vist til at det befinner seg en rekke internasjonale skoler i Indonesia.

Det er videre kjent at det finnes treningsleire for ekstremister i områdene ved Poso, Sentral-Sulawesi. Reisende til denne regionen bør utvise særskilt aktsomhet.

Ambassaden har ikke opplysninger utover det ovennevnte. Vi er imidlertid av den oppfatning at ekstreme miljøer og denne typen trusler tas på alvor av indonesiske myndigheter, og at myndighetene gjør grundig arbeid for å forebygge hendelser. Det er likevel grunn til å minne om at det finnes innslag av ekstremistiske miljøer i Indonesia og at det alltid vil være en viss fare for at noen klarer å gjennomføre voldelige aksjoner. Det er derfor viktig å følge med på informasjon som gis fra skoler, organisasjoner og myndigheter og ta normale forholdsregler i dagliglivet.

 

Norske borgere bosatt i Indonesia eller som oppholder seg i landet over lengre tid oppfordres til å registrere seg elektronisk via web-linken; www.reiseregistrering.no (oppfordringen om å registrere seg gjelder også dersom du har endret din kontaktinformasjon eller har flyttet fra landet).

Indonesiske myndigheter har som en følge av vedvarende fare for terroraksjoner fortsatt en betydelig og synlig sikkerhetsberedskap på offentlige steder, spesielt ved turiststeder i Jakarta og på Bali, men også andre områder av landet hvor mange utlendinger ferdes. Reisende bør følge de anvisninger som gis av indonesiske myndigheter, og generelt utvise forsiktighet og være aktsomme.

Kriminaliteten er på landsbasis fortsatt relativt lav, men vanlig forsiktighet bør utvises. I enkelte områder på Bali er kriminaliteten stigende og en er kjent med at det forekommer «spiking» av drinker hvorpå ofrene utsettes for ran eller seksuelle overgrep. Særlig er området Kuta på Bali og Gili-øyene på Lombok hvor mange turister og studenter ferdes, utsatt. På Kuta vil ambassaden klart fraråde at en går ut alene på kveldstid.  

Tapping av kredittkort er blitt et økende problem. Trafikken, spesielt i Jakarta og andre storbyer, er krevende, og mange utlendinger velger således å hyre egen sjåfør. Dersom man allikevel velger å kjøre selv må man ha internasjonalt førerkort. Det er stort sett trygt å ta drosje hvis man benytter de store og anerkjente drosjeselskapene.

Det er et relativt bra utbygd kommunikasjonsnettverk i Indonesia med hyppige fly- og togavganger. Det har imidlertid vært flere alvorlige ulykker med tog, ferge og fly, noe som ofte skyldes gammelt utstyr, dårlig vedlikehold og mangelfulle sikkerhetsrutiner.

Indonesia er et langstrakt arkipelago, og sikkerhetssituasjonen varierer fra sted til sted. De senere år har det i perioder vært uroligheter flere steder i landet, herunder på Molukkene, Aceh og Sulawesi. På Papua er det en aktiv separatistbevegelse, og et stort antall sikkerhetsstyrker er utplassert. Reisetillatelse fra politiet er nødvendig for reiser til Papua (forut for ankomst). Sikkerhetssituasjonen på Papua er relativt labil, og det har bl.a. vært flere tilfeller hvor utlendinger har blitt kidnappet, samt skyteepisoder i nærheten av Freeport-gruven ved Timika.

Reisende til Indonesia bør være oppmerksomme på at det har vært flere tilfeller av dødsfall som følge av inntak av lokalprodusert alkohol og metanolforgiftning. De fleste tilfellene har vært registrert på Java, Bali og Lombok. Lokalt produsert risvin – «arak» – inneholder ofte skadelige mengder metanol, og dette kan også være tilfelle for drinker og cocktails som tilbys på lokale barer og serveringssteder.


Bookmark and Share