Registrering under utenlandsopphold

Som kjent anbefales alle nordmenn i forbindelse med utenlandsreiser og –opphold om å registrere seg via web-linken www.reiseregistrering.no

Ambassaden i Jakarta vil derfor på nytt oppfordre alle som skal reise til Indonesia, samt også de som allerede oppholder seg her,  om å registrere seg elektronisk via  www.reiseregistrering.no. Denne elektroniske reiseregistreringen administreres av Utenriksdepartementet i Oslo.


Også nordmenn som tidligere har registrert seg ved å innsende utfylt registreringsskjema til ambassaden bes nå om å gjøre dette elektronisk via denne web-linken.


Registreringen gjør det enklere for Utenrikstjenesten å kontakte reisende i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du befinner deg, i tillegg til at ambassaden vil kunne sende deg informasjon på e-post om lokale aktiviteter, nyhetsbrev og lignende.


Bookmark and Share